Tietoa meistä

"Sana paratiisi on alunperin persiaa ja tarkoittaa puistoa. Näitä maanpäällisiä "paratiiseja" ovat eri maiden puutarhanrakentajat tehneet jo vuosisatojen ajan. Suomessa puutarhanrakentajien ammattikunta on kehittynyt aina 1900-luvun alusta. Vuonna 1956 kesän ja syksyn ajan käytyjen neuvottelujen perusteella oltiin vakuuttuneita siitä, että Suomalaisille puutarhanrakentajille tarvittiin oma yhdistys. Yhdistyksen perustajat olivat käytännön koulimia puistomiehiä, puistojen rakentajia, joita silloisen kielenkäytön mukaan kutsuttiin "puutarhanperustajiksi".  Koettiin, että rakentamisen ja viherrakentamisen välille tarvitaan YHTEISTYÖTÄ, jonka avulla saadaan ympäristön merkitys ja arvostus uuteen nousuun."

- Puutarhanrakentajien historiikki 

Näin syntyi Puutarhanrakentajat ry, 29.12.1956; viheralan ammattilaisten aatteellinen yhdistys.

Puutarhanrakentajat ry syntyi tarpeesta saada kerätä kaikki puutarharakentamista ammatikseen suoritettavat puutarhurit yhteen ja näin edistää yhteistä ammattia niin taidollisesti kuin sosiaalisesti. 

Yhdistyksen tavoitteena on ensisijaisesti puutarhanrakentamistaidon kehittäminen ja tätä päämäärää palvelevien toimintojen tukeminen, kuten ajankohtaisen tiedon levittäminen jäsenilleen ja sidosryhmille. Kuluneet vuodet ovat osoittaneet yhdistyksen tarpeellisuuden. Yhdistyksen tekemä työ ja sen ideoimat aloitteet ovat koituneet kaikkien puutarhanrakentajien hyödyksi.

Puutarhanrakentajat vaikuttavat viheralaa koskeviin kysymyksiin alan kattojärjestön, Viherympäristöliiton (VYL) jäsenyhdistyksenä ja se toimii muiden järjestöjen kanssa yhteistyössä tavoitteidensa saavuttamiseksi. Yhdistyksen jäsen toimii Viherympäristön hallituksessa sekä useissa toimikunnissa ja työryhmissä. Olemme mukana viheralan ja ammattikunnan arvostuksen kehittämisessä ja tunnetuksi tekemisessä.

Yhdistyksen jäsenet ovat yksityishenkilöitä tai yrityksiä, jotka työskentelevät puutarhojen rakentamisen parissa tai siihen läheisesti liittyvissä tehtävissä. Jäsenet toimivat viheralalla esimerkiksi kuntien ja yritysten palveluksessa suunnittelijoina, rakentamisen ja ylläpidon tehtävissä, opettajina, materiaalitoimittajien palveluksessa tai virkamiehinä. Yhdistyksen jäsenten työtehtävät ja koulutustaustat ovat edustava poikkileikkaus koko viheralasta. Puutarharakentajat ry:n jäseniä yhdistää halu tarjota viihtyisiä ja toimivia viherympäristöjä käyttäjille. 

Tavoitteiden toteuttamiseksi ja jäsentensä ammattitaidon kehittämiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen koulutustilaisuuksia, kursseja sekä retkeilyjä kotimaassa ja ulkomailla. Puutarhanrakentajien tärkein tapahtuma on vuosittain marraskuun kolmannella viikolla järjestettävä Rakentajapäivät. Koulutuspäivä on vakiintunut sijansa ammattilaisten laadukkaana ja hyödyllisenä kurssipäivänä. Yhdistys järjestää myös opintomatkoja, joihin jäsenistö voi osallistua jäsenetuuksin.

Puutarhanrakentajat ry hallitus

Puheenjohtaja
Minna Keskitalo
minna.keskitalo@viherkeha.fi
puh. 040 8335880

Varapuheenjohtaja
Timo Hyvönen
timo.hyvonen@vhpy.fi 
              

Varainhoitaja 
Hilla-Maaria Karppinen
hillamaariakarppinen@gmail.com 


Muut hallituksen jäsenet:

Tuija Hakkarainen
Pirkko Pekkarinen
Sampo Sainio
Riitta Kalliokoski
Ville Immonen

Hanna Korpela 
 

Puutarhanrakentajat@gmail.com 

 

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.