Tietoa meistä

"Sana paratiisi on alunperin persiaa ja tarkoittaa puistoa. Näitä maanpäällisiä "paratiiseja" ovat eri maiden puutarhanrakentajat tehneet jo vuosisatojen ajan. Suomessa puutarhanrakentajien ammattikunta on kehittynyt aina 1900-luvun alusta. Vuonna 1956 kesän ja syksyn ajan käytyjen neuvottelujen perusteella oltiin vakuuttuneita siitä, että Suomalaisille puutarhanrakentajille tarvittiin oma yhdistys. Yhdistyksen perustajat olivat käytännön koulimia puistomiehiä, puistojen rakentajia, joita silloisen kielenkäytön mukaan kutsuttiin "puutarhanperustajiksi".  Koettiin, että rakentamisen ja viherrakentamisen välille tarvitaan YHTEISTYÖTÄ, jonka avulla saadaan ympäristön merkitys ja arvostus uuteen nousuun."

- Puutarhanrakentajien historiikki 

Näin syntyi Puutarhanrakentajat ry, 29.12.1956; viheralan ammattilaisten aatteellinen yhdistys.

Puutarhanrakentajat ry syntyi tarpeesta saada kerätä kaikki puutarharakentamista ammatikseen suoritettavat puutarhurit yhteen ja näin edistää yhteistä ammattia niin taidollisesti kuin sosiaalisesti. 

Yhdistyksen tavoitteena on ensisijaisesti puutarhanrakentamistaidon kehittäminen ja tätä päämäärää palvelevien toimintojen tukeminen, kuten ajankohtaisen tiedon levittäminen jäsenilleen ja sidosryhmille. Kuluneet vuodet ovat osoittaneet yhdistyksen tarpeellisuuden. Yhdistyksen tekemä työ ja sen ideoimat aloitteet ovat koituneet kaikkien puutarhanrakentajien hyödyksi.

Puutarhanrakentajat vaikuttavat viheralaa koskeviin kysymyksiin alan kattojärjestön, Viherympäristöliiton (VYL) jäsenyhdistyksenä ja se toimii muiden järjestöjen kanssa yhteistyössä tavoitteidensa saavuttamiseksi. Yhdistyksen jäsen toimii Viherympäristön hallituksessa sekä useissa toimikunnissa ja työryhmissä. Olemme mukana viheralan ja ammattikunnan arvostuksen kehittämisessä ja tunnetuksi tekemisessä.

Yhdistyksen jäsenet ovat yksityishenkilöitä tai yrityksiä, jotka työskentelevät puutarhojen rakentamisen parissa tai siihen läheisesti liittyvissä tehtävissä. Jäsenet toimivat viheralalla esimerkiksi kuntien ja yritysten palveluksessa suunnittelijoina, rakentamisen ja ylläpidon tehtävissä, opettajina, materiaalitoimittajien palveluksessa tai virkamiehinä. Yhdistyksen jäsenten työtehtävät ja koulutustaustat ovat edustava poikkileikkaus koko viheralasta. Puutarharakentajat ry:n jäseniä yhdistää halu tarjota viihtyisiä ja toimivia viherympäristöjä käyttäjille. 

Tavoitteiden toteuttamiseksi ja jäsentensä ammattitaidon kehittämiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen koulutustilaisuuksia, kursseja sekä retkeilyjä kotimaassa ja ulkomailla. Puutarhanrakentajien tärkein tapahtuma on vuosittain marraskuun kolmannella viikolla järjestettävä Rakentajapäivät. Koulutuspäivä on vakiintunut sijansa ammattilaisten laadukkaana ja hyödyllisenä kurssipäivänä. Yhdistys järjestää myös opintomatkoja, joihin jäsenistö voi osallistua jäsenetuuksin.

Puutarhanrakentajat ry hallitus

Puheenjohtaja

Timo Hyvönen
timo.hyvonen@vhpy.fi 
puh. 040 0843312                    

Varapuheenjohtaja
Minna Keskitalo
minna.keskitalo@viherkeha.fi

Varainhoitaja 
Hilla Karppinen 
hillamaariakarppinen@gmail.com 

Muut hallituksen jäsenet:
Riikka Pennanen
Tuija Hakkarainen
Sampo Sainio 
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Sirpa Viitamäki
YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.